Historie I. střediska Zálesáka Nová Paka

Na jaře roku 1991 proběhl na jižní Moravě v tábořišti Smraďavka minikurz Zálesáka, kterého jsem se zúčastnil jako vedoucí oddílu Vlčí Stopa. Odjížděl jsem s nadějí, že okoukám, co je v Zálesáku dobré a co pak využiji v našem oddíle. Výsledek však byl trochu jiný. Po velmi náročném víkendu jsem se nadšen vrátil domů.

Svým nadšeným vyprávěním o Zálesáku, na jarním Slavnostním ohni pořádaném 27.4.1991 na Jezírkách, jsem nakazil ostatní členy oddílu a tak došlo k založení I. střediska Zálesáka Nová Paka. Tímto se tento oheň stal součastně ohněm zakládajícím.

Hned po zaregistrování u organizace Zálesák – Československý svaz pro pobyt v přírodě se k nám přidal oddíl z Dolní Branné pod vedením Lucifera a po náboru na Integrové škole v N. Pace vzniknul oddíl Rudý Zálesák pod vedením Poutníka.

Na podzim roku 1991 se naše středisko rozrostlo o oddíl Ostříži ze Štikova pod vedením Petry Krauzeové. Díky tomuto oddílu jsme získali po půlroční tahanici táborovou základnu Ztracenka. Od této doby jsou naše střediskové tábory pořádány již na tomto tábořišti.

Od září 1992 přebírá vedení nejstaršího oddíl Rudých Zálesáku Bílá Vrána.

V červnu 1993 po 2,5 roční práci končí svou činnost oddíl z Dolní Branné z důvodu pracovního vytížení náčelníka.

Na podzim r. 1993 I. Středisko Zálesák Nová Paka opouští organizaci Zálesák a po novém roce vstupuje do organizace Československý Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, jako osmé středisko této organizace.

2.- 4. 4. 1994 se naše středisko zúčastňuje poprvé soutěže středisek O hlavu velikonočního berana a odváží si nejvyšší trofej – lebku a rouno z berana.

V roce 1995 zaniká oddíl Ostříži ze Štikova a zároveň dochází k likvidaci tábořiště Ztracenka z důvodu vysokého pronájmu pozemku. V tu chvíli je Středisko bez vlastního tábořiště a hledá vhodné místo.

V roce 1997 se podařilo Středisku zakoupit pozemek ve Valdově a vybudovat nové tábořiště zvané Vlčárna a  od této chvíle pořádáme naše  tábory na vlastním pozemku.

Na podzim r. 1998 se zakládá nový oddíl Mladý Zálesák pro nejmladší věkovou kategorii pod vedením Poutníka.

Na podzim v roce 1999 se náčelník střediska Poutník stává současně ústředním náčelníkem organizace Československého Zálesáka – svazu pro pobyt v přírodě.

V roce 2001 se přistavila na tábořišti nová kuchyň a tím se zvětšuje prostor jídelny.

V únoru r. 2003  vzniká nový oddíl na Pecce s názvem Zálesáci Kryštofa Haranta pod vedením Poutníka.

V roce 2004 začínáme stavět chatu pro celoroční přenocování na tábořišti Vlčárna. Tento rok získává středisko dotaci grantu Královehradeckého kraje a na tábořišti zbudovává elektrickou přípojku a nové táborové kamna. .

Po táboře v roce 2005 se konečně daří dostavět hrubou stavbu chaty, která dostává jméno Včelín. Středisko zde konečně může přespávat a tak dochází k nové etapě obývání táborové základny Vlčárna.