Název našeho střediska je :

I. středisko Zálesák Nová Paka

toto středisko je součástí celorepublikové organizace

Československý Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě.

Jsme nepolitické, neziskové občanské sdružení pracující s dětmi a mládeží ve 4 věkových kategorií

Kdo jsme my  a kdo byl zálesák

 

 

 

 

 

 

 

I.

Bílá

Děti ve věku od 6 – 10 let

II.

Zelená

Děti ve věku od 11-15 let

III.

Černá

Mládež ve věku od 15 – 18 let

IV.

Rudá

Dospěláci  ve věku nad 18 let

 

Našim cílem je seznámit své členy se všemi tábornickými , sportovními a turistickými činnostmi, které lze v přírodě dělat.

Působením těchto činností se snažíme vychovávat své členy k lásce k přírodě a její ochraně, lásce k vlasti, kamarádství a sebeovládání, čestnosti, pravdomluvnosti, skromnosti, upřímnosti a ochotě pomoci druhým (základní prvky humanity). K tomu nám pomáhají Výchovné prvky, kterými jsou cílevědomost, všestrannost, soustavnost, náročnost, poutavost a příroda, na něž navazují Výcvikové prvky, které máme rozděleny do devíti složek. 1. organizační, 2. poznávací, 3. zeměpisné, 4. zdravotnické, 5. tábornické, 6. přesunové, 7. brannětělovýchovné, 8. zájmové a poslední 9. mravní.

 

 

 

 

 

 

 

V současné době středisko sdružuje tři oddíly s celkovým počtem 43 členů

zakládající oddíl Vlčí Stopa – pracující s členy od Zelené věkové kategorie

oddíl Mladý Zálesák  - pro členy Bílé věkové kategorie

oddíl Zálesáci Kryštofa Haranta – pro členy z Pecky

 

 

 

 

 

 

Všechny tři oddíly se pravidelně scházejí 1x týdně ve svých klubovnách. Pořádají 1x měsíčně akci nebo výpravu do okolní přírody nebo za poznáním krás naší vlasti a účastní se veškerých akcí pořádaných Československým Zálesákem.

 

Máš-li v sobě trochu odvážného a dobrodružného ducha, tak tato organizace je právě pro tebe. Jsi-li z Nové Paky a okolí, ve věku nad 6. let a se zájmem o naši činnost, tak se můžeš přihlásit do některého našeho oddílu. K tomu ti  pomůže  telefoní  číslo 493 721462 popřípadě mobil 607 866352. Vydržíš-li, pak ti můžeme slíbit, že se určitě nebudeš nudit a budeš dlouho vzpomínat na dobu prožitou v našem kolektivu a možná, že v něm i dlouhodobě zůstaneš, jako mnozí před tebou.