Výchovně - výcvikový systém

Československého Zálesáka 


Československý Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě pracuje na základě upraveného výchovně výcvikového systému Zálesáka. Tento výchovně-výcvikového systém., který v maximální možné míře vyplňuje volný čas svých členů se skládá ze dvou částí, které řeší výchovné zaměření a obsahovou náplň jednotlivých činnosti :

Výchovné prvky    a    Výcvikové prvky

 

V části zabývající se výchovnými prvky jsou podchyceny hlavní směry, kterými se zaměřuje výchova svých členů. Těmito prvky jsou cílevědomost, všestrannost, soustavnost, náročnost, poutavost a příroda. Obsahovou náplň Československého Zálesáka určuje devět výcvikových prvků

I.      Organizační: znalost a dodržování ustanovení i tradic a schopnost vlastního zabezpečení činnosti, včetně její dokumentace

II.     Poznávací: poznávání a ochrana přírody i hodnotných výsledků lidské práce včetně přírodních a společenských zákonitostí

III.    Zeměpisné: využívání orientačních, topografických a meteorologických znalostí k bezpečné činnosti v terénu

IV.    Zdravotnické: znalost nebezpečí vyplývající z činnosti, jeho příčin, prevence a způsobu zmírnění případných následků

V.     Tábornické: znalost přípravy, zásad a vlastní techniky správného pobytu v přírodě

VI.    Přesunové: ovládání různých přesunových způsobů na souši, ve vodě i ve vzduchu

VII.   Branně-tělovýchovné: tělesná zdatnost, otužilost a soustavné pěstování všestranných pohybových aktivit

VIII. Zájmové: dokonalejší ovládání vybraných zájmových oborů z umělecké společensko-zábavné a polytechnické oblasti

IX.    Mravní: dodržování mravních i morálních norem, které vycházejí ze všelidských hodnot

 


Stránka byla upravena naposled : 4.9.2006