Oddíly I. střediska Zálesáka Nová Paka

          

    Mladý Zálesák        Vlčí  Stopa         Zálesák Pecka


Oddíl  VLČÍ  STOPA


zprávy pro rodiče

Oddíl VLČÍ  STOPA je stěžejním pilířem našeho střediska Čs. Zálesáka. Byl u založení střediska a má nejvíce členů ve středisku. A jak to všechno začalo? Před mnoha lety se Poutník přistěhoval do Nové Paky. A jako v jeho rodném Mnichově Hradišti založil i zde oddíl. a tak se stalo, že v sobotu  8.9.1984 vzplál na zřícenině hradu Kumburk slavnostní oheň na počest založení oddílu. Právě tento den se 7 kamarádů : Martin Hakl, Jaroslav Halíř, Pavel Samek, Vladimír Rosemberg, Jan Bajer, Drahoslav Herbrych a Jan Ryba  spolu  s  vedoucím  Jaroslavem  Urbanem (Poutníkem), rozhodlo založit vlastní oddíl kamarádů a  společně  ho nazvat - Vlčí Stopa - Tento  název byl zvolen proto, že psa, který je symbolem kamarádství si člověk ochočil z vlka  a proto členové oddílu si budou vždy dobrými kamarády. Hlavním důvodem tohoto názvu se však stal, americký spisovatel Ernest Thompson Seton zvaný Černý vlk (Black Wolf ), o které nám Poutník na ohni vypravoval. Je to spisovatel, který popsal v mnoha svých krásných  knihách, zálesáctví a hlavně přírodu s její krásou, zákonitostmi a jejím tajemstvím. Členové právě založeného oddílu se rozhodli, že se oddíl zaměří poznávání přírody na zálesáckou činnost, kterou popisuje tento spisovatel.

Tedy jít po stopách  E.T.Setona  -  Černého  vlka  =  Vlčí  Stopa.

Tento den si zakládající členové zvolili také svůj oddílový pokřik :

( zvolání ) Tečka čárka tečka - ( odpověď )  my  jsme  Vlčí  smečka.

Krojem se stala zelená nebo maskáčová košile se znakem oddílu na rukávu. Pozdrav pak podání pravé ruky se zalomením palce a zvoláním  AHOJ.

Oddíl je rozdělen na čtyři družiny :  Modrou, Žlutou a Zelenou ve které jsou členové od 10. let do 15. let a Černou kam chodí členové starší 15. let

Oddíl se pravidelně schází na svých  dvouhodinových schůzkách  každý týden v Zálesácké klubovně Mimo schůzek pořádá oddíl pro své členy jednodenní a více denní výpravy, Na kterých poznáváme blízké i vzdálené okolí našeho města. Oddíl má několik tradičních výprav které pořádá každým rokem. Jsou to Za poklady Amazonky - Klokočské skály a to první nebo druhou sobotu po Nové roce.  V únoru Výpravu Na Severní Pól. Vítání jara v dubnu Jarním ohněm spolu se střediskovým Výročním ohněm.V květnu pak celodenní hru Siouxové bojují dál a spolupořádá Královehradeckou Bambiriádu V červenci nebo v srpnu střediskový tábor. Druhou sobotu v září Výroční oheň založení oddílu. Koncem října Podzimní setkání Zálesáckých oddílů a před vánoci oddílovou Vánoční besídku. Také pro nečleny oddílu a neorganizovanou mládež pořádá náš oddíl  tradiční akce jako Den Zálesáka a pro nejmenší děti Dětský karneval, Malování na silnici a  Pohádkový les.

Náčelníkem oddílu je Jaroslav Urban - Poutník

Školní  rok

Počet  členů

Místo   a   čas   schůzek

2003-2004

členů

Klubovna na starém hřišti - každá  středa - 16:00-17:30 hod

2004-2005

členů

Klubovna na starém hřišti - každá  středa - 16:00-17:30 hod

2005-2006

členů

Klubovna na starém hřišti - každá  středa - 16:00-18:00 hod

2006-2007

členů

Klubovna na starém hřišti - každé  úterý - 16:00-18:00 hod

zpět


Oddíl  MLADÝ  ZÁLESÁK


 zprávy pro rodiče

Oddíl Mladý Zálesák vznikl v září roku 1998. Jemu založení předcházela potřeba pracovat v našem středisku s kamarády mladšími 10 let.  Do této doby vstupovali do I. Střediska Zálesák Nová Paka pouze děti starší 10 let. V tomto oddíle probíhá příprava zálesáckých znalostí a vědomostí, potřebných pro vstup do oddílu Vlčí Stopa. Přestup proběhne po dovršení potřebného věku 10. let a zvládnutí Nováčkovské kvalifikace spolu s absolvování letního zálesáckého tábora. I výchovný systém v tomto oddíle je proto postaven na činnosti pro děti od 6. do 10. let. Oddíl se schází na svých pravidelných schůzkách každý čtvrtek od 15:00 . Délka schůzek je 60 minut tedy do 16:00 hod. Každý člen se na schůzkách učí všem zálesáckým základům a dovednostem formou her. Oddíl pořádá své vlastní výpravy po okolí Nové Paky. Členové oddílu se zúčastňjí i výprav pořádaných I. Střediskem Zálesák Nová Paka, které pořádá pro své členy. 

Náčelníkem oddílu je Jaroslav Urban - Poutník

Školní  rok

Počet  členů

Místo   a   čas   schůzek

2003-2004

12 členů

Klubovna na starém hřišti - každá  středa - 15:00-16:00 hod

2004-2005

11 členů

Klubovna na starém hřišti - každá  středa - 15:00-16:00 hod

2005-2006

9 členů

Klubovna na starém hřišti - každá  středa - 15:00-16:00 hod

2006-2007

členů

Ve škole J.A.Komenského - ve čtvrtek - 15:00-16:00 hod

zpět


ZÁLESÁCI KRYŠTOFA HARANTA


  zprávy pro rodiče

Na založení oddílu mají největší podíl kamarádi Tony a Špejle. Právě tito dva se totiž přihlásily do oddílu Mladý Zálesák v Nové Pace. Jejich nadšení pro Zálesáka a moje uznání s jejich dojížděním na schůzky mě přesvědčily o možnosti založit oddíl na Pecce. Po domluvě s rodiči kamarádů a ujištění že zájem o oddíl bude jsem se dohodl s paní Doležalovou ředitelkou ZŠ  Pecka o náborové schůzce. Ta se konala 11.2.2003. Má představa o velikosti oddílu byla tak do 14 členů a tak jsem byl zaskočenimg10.gif zájmem o oddíl, neboť se na náborové schůzce sešlo 29 dětí. Oddíl se zprvu schází každé úterý od 15:00 hod do 16:30 hod ve třídě Základní školy Pecka. Pro své členy oddíl pořádá výpravy po okolí např. : výprava  Supí   vrch, Kulatý vrchu, Dobývání hradu Pecka a členové se zúčastňují všech výprav požádaných střediskem Zálesáka Nová Paka. O letních prázdninách se členové zúčastňují střediskového tábora na Vlčárně - Valdov , kde si všichni mohou v praxi vyzkoušet získané znalosti v táboření a poznávání přírody. Začátkem roku 2004 má oddíl 16 členů rozdělených do tří družin : Orlíků, Lišek a Myšáků. Největším problémem oddílu je nedostatek kamarádů starších 15. let pro pomoc náčelníkovi oddílu při zajišťování schůzek a jednotlivých oddílových výprav.

V listopadu 2004 získává oddíl svoji klubovnu v prostorách školy, za velkého přispění ředitelky školy pí. Pavlové. Vtéto době má oddíl 14 členů.

Náčelníkem oddílu je Jaroslav Urban - Poutník

Školní  rok

Počet  členů

Místo   a   čas   schůzek

2003-2004

31 členů

Ve třídě Peckovské školy - každé  úterý - 15:45-17:00 hod

2004-2005

16 členů

Klubovna ve škole - každé  úterý - 15:00-17:00 hod

2005-2006

12 členů

Klubovna ve škole - každé  úterý - 15:00-17:00 hod

2006-2007

členů

Klubovna ve škole - každou  středu - 15:00-17:00 hod

zpět